Gallup

Hva er det viktigste med en god publiseringsløsning?

 
0%
50%
100%
 
Brukervennlighet
12 (48,0%)
Ytelse og oppetid
5 (20,0%)
Tilgjengelighet
4 (16,0%)
Fleksibilitet
4 (16,0%)

Det er avgitt 25 stemmer.

Vis alle galluper