Gallup

Hva er det viktigste med en god publiseringsløsning?

 
0%
50%
100%
 
Brukervennlighet
6 (33,3%)
Ytelse og oppetid
5 (27,8%)
Tilgjengelighet
3 (16,7%)
Fleksibilitet
4 (22,2%)

Det er avgitt 18 stemmer.

Vis alle galluper